logo

Kymmensormijärjestelmä

Kymmensormijärjestelmän opiskelu kasvattaa kirjoitusnopeuden tavallisesti nelinkertaiseksi.

Kymmensormijärjestelmä on hyödyllinen taito. Kun sen opettelee, kirjoitusnopeus lisääntyy huomattavasti.

Aloittelijan kirjoitusnopeus on yleensä alle 100 merkkiä minuutissa (mrk/min). Hyvä kirjoitusnopeus on jo 250 mrk/min mutta nopeimmat kirjoittavat jopa 800 mrk/min. Parhaimmillaan kirjoittaminen sujuu siis lähes yhtä nopeasti kuin puhuminen.

Kymmensormijärjestelmän opiskelu

  • kasvattaa kirjoitusnopeuden tavallisesti nelinkertaiseksi ja säästää huomattavan määrän työaikaa.
  • vähentää kirjoitusvirheitä. Hyvällä kirjoittajalla tulee kirjoittaessaan maksimissaan 5 % virheitä.
  • parantaa kirjoittamisen ergonomiaa. Kirjoitettaessa ei tarvitse vilkuilla vuorotellen sormiin ja kuvaruutuun, vaan katseen voi antaa pysyä ruudussa tai kirjoitettavissa papereissa.
  • Silmien rasitus vähenee. Oikein harjoiteltuna, sormien liikkeistä tulee luonnollisempia ja liikeradat pienenevät, jolloin lihasjännitykset niskoissa, hartioissa ja käsivarsissa vähenevät.

Kun kirjoittaminen tehostuu, huomion voi siirtää tekstin sisällön käsittelyyn. Kirjoittamisesta tulee puheenkaltainen taito.

Voit tutustua tekemääni ohjelmaan, jolla voi opiskella kymmensormijärjestelmää.

Oppimateriaali

Kymmensormijärjestelmän opettelu vaatii aikaa ja toistuvaa harjoittelua, jotta kirjoittamisen rutiinit syntyvät.

Korkea ikä ei ole esteenä kymmensormijärjestelmän oppimiselle.

Opiskelumateriaalia on oppikirjoina ja opetusohjelmina. Suomenkielisiä oppikirjoja on useita erilaisia. Niitä löytää etsimällä kirjastoista konekirjoituksen oppikirjoja. Ne ovat jo aika vanhoja – 80-luvulta - mutta yhä käyttökelpoisia. Kymmensormijärjestelmää voi opiskella usein paikkakunnan kansalaisopistossa.

Nykyään kymmensormijärjestelmää opiskellaan yleisimmin tietokoneella toimivilla opetusohjelmilla. Niitä voi ladata verkosta tai ostaa esim. kirjakaupoista.

Täysin ilmaisia ja vapaita ohjelmia ovat esim. ktouch ja lapsille suunnattu tuxtyping. Ne on tehty alunperin Linux-alustalle, mutta lienevät saatavilla myös Windowsille. Maksullisia ohjelmia on monia esim. suomalainen Typingmaster.

Opetusohjelmat sisältävät usein nopeustestin, jolla voi selvittää omaa kirjoitusnopeuttaan. Niissä esitetään kirjoitusnopeus usein wpm-tyyppisenä (words per minute). Eksaktimpi tapa kirjoitusnopeuden esittämiseen on jo aiemmin esitelty mrk/min.

Opetusohjelmissa on toisinaan mukana pelejä, jotka harjoittavat kirjoittamista. Ne saattavat tuoda opiskeluun hauskuutta, mutta eivät välttämättä ole tehokkain tapa opiskella kymmensormijärjestelmää.

Perusrivi

Perusrivillä etusormet sijoitetaan näppäimistön f- ja j- kirjaimilla oleville nystyröille keskisormet d- ja k-kirjaimille jne., kunnes sormet ovat peukaloa lukuunottamatta kirjaimilla asdf ja jklö.

On yleensä hyvä palata perusriville takaisin, kun perusriviltä poikkeava kirjain on kirjoitettu. Etusormia voi pitää kirjoitettaessa ikään kuin ankkureina, jotka pyrkivät säilyttämään tuntuman näppäimistön sijaintiin. Etusormen ollessa irti, jokin muu sormi voi sijaistaa ankkurin virassa.

Tehokas kirjoittaminen

Kirjoittaessa sormenpäiden tulisi olla aina kun mahdollista kiinni näppäinten pinnassa. Näin liikeradat pysyvät mahdollisimman pieninä ja tuntuma näppäimistöön säilyy.

Usein kirjoittajalla on ongelmana näppäimien hakkaaminen tai muuten vaan liiallinen voimankäyttö. Sellainen jäykistää herkästi kättä ja hidastaa kirjoittamista. Yksi hyvä tapa kontrolloida liiallista voimankäyttöä on opetella kirjoittamaan niin, että tuntee näppäintä painettaessa näppäimen pohjan vain kevyesti sormenpäässään. Toisin sanoen näppäimiä painaessaan painaa ne pohjaan asti, mutta ei yhtään sen syvemmälle.

Kirjoitettavia sanoja ei kannata lausua ääneen, ei kuiskaamalla, eikä edes liikuttelemalla äänihuulia. Siitä tulee herkästi kirjoitusta hidastava tapa. (Jos haluaa testata, tekeekö äänihuulilla jotain kirjoittaessaan, voi kokeilla onnistuuko kirjoittaminen samalla, kun päästää yhtäjaksoista, tasaista ääntä.)

"Maailman nopeimmat kirjoittajat käyttävät kymmensormitekniikkaa."

Nykyaikana kymmensormijärjestelmällä on tärkeä merkitys. Se on vahvasti aliarvostettu taito. Kouluissa kymmensormijärjestelmän olisi hyvä kuulua kaikkien oppilaitten opetussunnitelmaan.

Kun kymmensormijärjestelmän opettelee, siitä tulee elinikäinen taito. Kymmensormijärjestelmän hallitsemisen taito korvaa ajan myötä ruhtinaallisesti harjoittelutunteihin kuluneen ajan. Kaikki maailman nopeimmat kirjoittajat käyttävät kymmensormitekniikkaa.

Pääset harjoittelemaan kymmensormijärjestelmää klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Kymmensormijärjestelmän harjoittelu -ohjelmaan
Sormien vastuut kymmensormijärjestelmässä

Toimistosiivous taitavasti ja luotettavasti.